kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

 

dr. Martina Beleta

z naslovom

 

Pogumni vojaki in zviti politiki

Boji in spletke spodnještajerskih plemičev v 13. stoletju

                                                                                                                                                 

Knjiga Pogumni vojaki in zviti politiki obravnava nemirno politično obdobje 13. stoletja, ko se je več srednjeevropskih dinastov borilo za oblast tako nad področjem današnje slovenske Štajerske, kot tudi širšega vzhodnoalpskega prostora. Predvsem med letoma 1246 in 1278 so se boji za takratni vojvodini Avstrijo in Štajersko kar vrstili, slednjič pa so zmagali Habsburžani. Lokalno spodnještajersko plemstvo se je tej spremenljivi situaciji moralo vedno znova in znova prilagajati.

Mnogi spodnještajerski plemiči so aktivno sodelovali v štajerski regionalni politiki, posegali izven štajerskega prostora, imeli stike z več kronanimi glavami in dejavno soustvarjali prihodnost svoje vojvodine. Ustanavljali so nove redovne postojanke, opravljali deželne in dvorne službe ter bili navzoči na štajerskih deželnih zborih. Medtem, ko je bil za nekatere to čas velikih političnih uspehov, so drugi klavrno propadli in celo izgubljali svoja življenja.

Avtor je v svojem delu predstavil njihovo politično delovanje ter dosežke v tem prelomnem obdobju politične zgodovine vsega vzhodnoalpskega prostora. Izpostavil je tudi nekatere pomembnejše posameznike ter se njihovemu delovanju posvetil še podrobneje.

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

        red. prof. dr. Darko Friš                                                        Ivan Fras, prof.

           predsednik Zgodovinskega društva                          direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

                                                                                                                                                                 dr. Franca Kovačiča v Mariboru

produkcija: i-resitve.net