kovacic2_950

Spoštovani,
 
v sredo 27. novembra 2019, med 10.30 in 16.30,
se bo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, v predavalnici FF 0.2,
 
odvijal mednarodni znanstveni simpozij,
 
RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV.

Simpozij organiziramo:
  • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
,
  • Zgodovinsko društvo Dr. Franca Kovačiča v Mariboru,
  • Rossijskaja akademija nauk – RAN, Institut slavjanovedenija, Moskva
.

Simpozij je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, in sicer v okviru:

  • Bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020: Razpad Jugoslavije, razpad Sovjetske zveze: mednarodni vidiki v luči delovanja disidentov (BI-RU/19-20-013).

  • Raziskovalnega programa: Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom (P6-0138).

  • Raziskovalnega projekta: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države (J6-9354).

Vljudno vabljeni!
produkcija: i-resitve.net