kovacic2_950

Spoštovani,
v sredo 27. novembra 2019, med 10.30 in 16.30, se bo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, v predavalnici FF 0.2, odvijal mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV.
 
Simpozij organiziramo:
- Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
,
- Zgodovinsko društvo Dr. Franca Kovačiča v Mariboru,
- Rossijskaja akademija nauk – RAN, Institut slavjanovedenija, Moskva
.
 
Simpozij je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, in sicer v okviru:

- Bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020: Razpad Jugoslavije, razpad Sovjetske zveze: mednarodni vidiki v luči delovanja disidentov (BI-RU/19-20-013).

- Raziskovalnega programa: Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom (P6-0138).

- Raziskovalnega projekta: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države (J6-9354).
 
Program znanstvenega srečanja dobite v priponki.
 
Vljudno vabljeni!
produkcija: i-resitve.net