kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

dr. Toneta Ravnikarja

z naslovom

SLOVENJ GRADEC V SREDNJEM VEKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Knjiga Slovenj Gradec v srednjem veku predstavlja zgodbo življenja manjšega, toda pomembnega urbanega središča, nastalega na prehodu med koroškim in štajerskim prostorom. Zgodba mesta je predstavljena skozi prebivalce, kjer se monografija posveča tako meščanom kot plemstvu, ki je v mestu participiralo ter seveda duhovnikom, ki so tu delovali.

Zgodba mesta Slovenj Gradec se začne v 12. stoletju, ko nastane na tradiciji naselitvenega prostora, kontinuirano poseljenega od antičnega časa naprej, najprej naselbina z urbanim karakterjem na mestu današnjega Starega trga. Po preselitvi mesta na današnjo lego pa lahko spremljamo hiter in neprestan razvoj kraja. Do začetka 14. stoletja je kraj postal središče posebne pokrajine, v njemu je že nekaj časa delovala kovnica denarja, nekaj časa je sedež pomembne toskanske bankirske družine, v mestu se naselijo Judje, mesto pa privablja tudi plemstvo od blizu in tudi od daleč.

Podrobno spremljanje usode mesta in njegovih prebivalcev skozi srednjeveška stoletja je pokazalo, da je kraj dosegel kar nekaj vrhuncev in, da v srednjem veku ne moremo zaslediti res kriznega obdobja v zgodbi mesta. velik prelom pa se nato zgodi sredi 15. stoletja, ko kraj bistveno spremeni svoj značaj in upravo ter odločno stopi novim časom naproti.

 

Pridružite se nam

v sredo, 19. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

produkcija: i-resitve.net