kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru 

in

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 

Vas vabita na redno mesečno predavanje

red. prof. dr. Boža Repeta

z naslovom

Zgodovinski pomen ustanovitve prve slovenske univerze

 

Nastanek slovenske univerze je bil prvenstveno produkt obrambnih nacionalnih teženj, »prva vidna trdnjava«, »najvišja slovenska kulturna ustanova, ki si jo je narodna država postavila na triglavsko ozemlje proti sosedom«, kot je ob njeni desetletnici leta 1929 zapisal rektor Milan Vidmar, tedaj v svetu najbolj priznan slovenski elektrotehnik in šahist, Univerzitetni svet pod njegovim vodstvom pa je tedaj ugotovil, da je »ljubljanska univerza severni branik naše zemlje«.

Brez dvoma je prva slovenska univerza svoj nastanek upravičila, tako v nacionalnem smislu – tu velja še posebej izpostaviti njeno vlogo enega od pomembnih žarišč upora med drugo svetovno vojno – kot v znanstveno univerzalnem smislu. Postala je ena od ključnih nacionalnih in kulturnih institucij, ki so svojo pot začele med obema vojnama in se z republiško državnostjo po drugi vojni vzpostavile in profesionalizirale do te mere, da je njihov prehod v samostojno državo potekal brez dramatičnih rezov, kakršne smo lahko spremljali na vzhodu. Seveda ne toliko zaradi notranje moči, kot specifičnega političnega sistema, v katerem se je dokaj svobodno razvijala.   

 

Pridružite se nam

v sredo, 10. aprila 2019, ob 18. uri

v Zeleni dvorani Pedagoške fakultete Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva
in predstojnik Oddelka za zgodovino

prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net