kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

  
vabi na redno mesečno predavanje
z naslovom
 
»… hoffentlich wird Marburg wohl
der gothische Styl-Fanatismus ferne bleiben…«


Baročni oltarji v mariborski stolnici
 
Predavala bo
doc. dr. Polona Vidmar

 

 

Mariborska stolna in župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je primer cerkve, ki je zaradi slabšalnega odnosa do baročne umetnostni in konservatorskih stališč v osemdesetih letih 19. stoletja izgubila večino svoje baročne oltarne opreme. Od štirinajstih baročnih oltarjev so v stolnici ohranjeni samo še trije. Pregled virov, fotografij in ohranjenih predmetov v drugih cerkvah in muzejih pa pokaže, da je izgubljenega manj, kakor bi sklepali na podlagi neskrbnega ravnanja z odstranjenimi oltarji, ki je opisano v literaturi. Nekdanji veliki oltar je skoraj v celoti ohranjen, prav tako so ohranjeni tudi številni kipi in slike s stranskih oltarjev. Ohranjene umetnine in nekaj novo odkritih fotografij s konca 19. stoletja omogočajo vizualno rekonstrukcijo podobe baročnih oltarjev in dopuščajo sklepe o njihovih ustvarjalcih, naročnikih in času njihovega nastanka. Baročni oltarji so nastajali postopoma od sredine 17. stoletja do leta 1775. Za njihovo izvedbo so naročniki najemali predvsem domače slikarje in kiparje ter nekaj slikarjev iz deželne prestolnice. V času regotizacije pa je bilo prav nasprotno, skoraj vsa slikarska in kiparska dela so izvedli graški mojstri. V izbiri graških mojstrov lahko vidimo velikopoteznost naročnikov in njihovo željo, da bi cerkvi v skladu z njenim novim statusom stolnice zagotovili primernejšo oltarno opremo. Primerjava med odstranjeno baročno in novogotsko opremo pa pokaže, da se jim namera ni posrečila.

 

Pridružite se nam
v sredo, 10. marca 2010, ob 18. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,
Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

Fotografije iz dogodka si lahko ogledate v naši  fotogaleriji.


 

produkcija: i-resitve.net