kovacic2_950

Valentin Zarnik je v Zgornjih Buhljah pri Grabštajnu imel zadnjega od svojih devetih taborskih govorov, na katerem se je navduševal nad Zedinjeno Slovenijo in zahteval pravico do slovenščine v šolah in uradih. Zarnika, ki je bil deželnozborski poslanec in eden vodilnih mladoslovencev, povrhu pa še dober govornik, je doktor Janez Bleiweis imenovla »oče slovenskih taborov.«

produkcija: i-resitve.net