kovacic2_950

Nadvojvoda Ferdinand je izdal odlok, da morajo v štirinajstih dneh iz štajerskih mest in trgov oditi vsi protestantski pridigarji in učitelji. Mesec dni kasneje je izdal enak odlok tudi za Kranjsko. Za Koroško, kjer je bilo največ protestantov, njeno glavno mesto Celovec pa je bilo v lasti stanov in ne deželnega kneza, pa takega odloka ni izdal.

produkcija: i-resitve.net