kovacic2_950

V Kranju se je rodil politik, pisec ter veterinarski in medicinski strokovnjak Janez Bleiweis. Leta 1842 je postal tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko leto pozneje pa je prevzel uredništvo njene nove revije "Kmetijske in rokodelske novice". V njih in tudi drugod je objavil veliko političnih in kulturnih člankov ter strokovnih prispevkov in nasvetov. Bil je zelo delaven in izrazit praktik, trezen in previden ter nasprotnik slehernega radikalizma.

produkcija: i-resitve.net