kovacic2_950

Italija je napadla Abesinijo – na vojno so poslali tudi slovenske može. Mnogi so iz protesta pobegnili v Jugoslavijo, ta pa jih je iz obzira do Italije internirala v koncentracijska taborišča.

produkcija: i-resitve.net