kovacic2_950

Simpozij

Slovensko-hrvaški stiki


22.– 24. maja 2008, Maribor, Slovenija

 

 

Med 22.in 24. majem 2008 bo v Viteški dvorani mariborskega gradu v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega inštituta pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UM, Muzeja NO Maribor in Vojaškega muzeja slovenske vojske potekal mednarodni znanstveni simpozij Slovensko-hrvaški stiki. Na simpoziju bo 38 referentov, uglednih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, predstavilo svoje raziskovalne dosežke na področju proučevanja stikov med sosednjima narodoma v različnih časovnih razdobij.

produkcija: i-resitve.net