kovacic2_950

Pater Beno Korbič je iz Sydneyja razposlal po Avstraliji in drugam prvo številko Misli – revije za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji. Misli so kasneje vsa leta izhajale v Melbournu – izhajajo pa še danes.

produkcija: i-resitve.net