kovacic2_950

V Bodrežu na Goriškem se je rodil narodni delavec, pesnik in alpinist Valentin Stanič je bil 1802. leta posvečen v duhovnika, služboval v različnih slovenskih krajih, 1819. leta pa je bil imenovan za kanonika in višjega šolskega nadzornika v Gorici. Bil je mentor in dobrotnik slovenskim študentom v Gorici, glavni pobudnik za ustanovitev goriške gluhonemnice in njen prvi ravnatelj, ustanovil pa je tudi knjigarno in leta 1842 izdal prvi knjižni katalog v slovenščini. Leta 1845 je postal tudi član münchenskega društva zoper trpinčenje živali, pozneje pa je v Gorici ustanovil podobno društvo, prvo takšno na avstrijskem ozemlju. Valentin Stanič je veljal za prvega alpinista v Vzhodnih Alpah, ki za vzpone ni najemal gorskih vodnikov. Kot samohodec in prvopristopnik je bil takrat v vrhu evropske alpinistike.

produkcija: i-resitve.net