kovacic2_950

V Bukovici pri Gorici se je rodil slikar in grafik Zoran Mušič. S slikanjem sta ga prva seznanjala njegova učitelja, Viktor Cotič in Anton Gvajc v Mariboru. Študiral je v Zagrebu, na Akademiji za likovno umetnost. Leta 1934 je zaključil študij in nato obiskal Španijo, od koder se je sredi leta 1935 umaknil domov na Štajersko. Leta 1944 je bil interniran v taborišče Dachau, po osvoboditvi se je vrnil v Gorico in kmalu odpotoval v Benetke. Leta 1952 je kot dobitnik pariške nagrade v Cortini prvič razstavljal v Parizu, pogodba s Francosko galerijo pa mu je omogočila ustalitev v tem mestu. Od tedaj je živel med Benetkami in Parizom.

produkcija: i-resitve.net