kovacic2_950

Začela je delovati ustavodajna skupščina Kraljevine SHS. SLS je predlagala avtonomistični ustavni načrt, po katerem naj bi se kraljevina delila na šest avtonomnih pokrajin, ki bi imele vsaka svojo pokrajinsko skupščino in vlado.

produkcija: i-resitve.net