kovacic2_950

Upravni odbor Tovarne avtomobilov v Mariboru je dal pobudo, da bi delovne organizacije iz svojih sredstev prispevale določen odstotek za zidavo mariborske bolnišnice.

produkcija: i-resitve.net