kovacic2_950

 

Pokrajinski arhiv Maribor

in

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vabita na predstavitev monografije

 

Kriza: svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let

 

prof.dr. Dušana NEĆAKA in prof.dr. Boža REPETA

 

 

Monografija prikazuje novo ureditev sveta po prvi svetovni vojni, dogajanje tako v taboru zmagovalk, kot v taboru poraženk, krizo liberalnega kapitalizma, nastanek prve socialistične (komunistične) države ter vzpon novih ideologij fašizma in nacizma.
Za Slovence je obdobje po prvi svetovni vojni pomenilo razkosanje med štiri države. Le v sicer centralistični Jugoslaviji so lahko ohranjali in razvijali nacionalno identiteto in kulturo ter se ekonomsko krepili, niso pa uspeli doseči politične avtonomije. Hkrati delo kritično izpostavlja tako medsebojne ideološke spore, ki so narodni razvoj zavirali, kot družbeno ureditev jugoslovanske države, še posebej njeno represivno naravo.
Osrednji del knjige je namenjen veliki gospodarski krizi, njenim začetkom, vzrokom zanje in posledicam. Pozoren bralec lahko opazi, da se danes, ko se svet in Slovenija soočata z represijo, nekateri mehanizmi zgodovinskega dogajanja ponavljajo.

 

 

Pridružite se nam
v torek, 31. marca 2009, ob 11. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,

Glavni trg 7.


Prisrčno vabljeni!

 

Direktorica PAM:

dr. Slavica Tovšak, l.r.  

Predsednik društva:

prof. dr. Darko Friš, l.r.

                                   


                                                                                        
 

produkcija: i-resitve.net