kovacic2_950

Leta 1841 se je v Dobju pri Škofji Loki rodil slikar, konservator in potopisec Ivan Franke, ki sodi med začetnike slovenskega realizma. Šolal se je pri uglednih slikarjih Kogovšku in Goldensteinu ter na dunajski in beneški akademiji. Slikal je portrete in krajine ter religiozne kompozicije; pri teh je bil pod vplivom beneških renesančnih mojstrov in nazarencev. Veliko je potoval po deželah Srednjega in Daljnega vzhoda in ta potovanja opisal v črticah. Pisal je tudi o umetnostnih starinah na Gorenjskem, o slovenskih umetnostnozgodovinskih spomenikih ter o ribištvu.

produkcija: i-resitve.net