kovacic2_950

Na shodu delavskega izobraževalnega društva v Mariboru so se s posebno resolucijo zavzeli za svobodo združevanja in proti delu otrok ter za splošno šolsko obveznost. Na tem shodu je bila organizirana tudi zanimiva razprava o narodnostnem vprašanju, prva tovrstna razprava v delavskih krogih na Slovenskem, saj je bil Maribor tedaj izrazito jezikovno mešano območje.

produkcija: i-resitve.net