kovacic2_950

V Termoelektrani Šoštanj so slovesno zagnali njen prvi blok.
Šoštanjska termoelektrarna proizvede do polovico vse letno proizvedene električne energije v Sloveniji. V 50 letih delovanja je dala 126.000
gigavatnih ur električne energije. Ta količina bi, za primerjavo, zadoščala za 10-letno oskrbo Slovenije. TEŠ trenutno zaposluje 550 ljudi, ki so lani proizvedli 3640 gigavatnih ur električne energije, kar je 30,3 odstotka vse proizvedene energije v Sloveniji.

produkcija: i-resitve.net