kovacic2_950

Po pristopu k silam Antante so italijanske čete 23. maja leta 1915 prvič napadle avstrijske položaje ob Soči. Začela se je 29 mesečna morija, ki je do preboja pri Kobaridu v 12. soških ofenzivah terjala smrt več kot milijona vojakov na obeh vojskujočih se straneh. S posebnim pogumom in odločnostjo so se borili slovenski vojaki saj so vedeli, da Italija računa načim večji kos našega narodnega ozemlja. Temu primeren je bil tudfi slovenski krvni davek na soški fronti, opeva ga pesem – Oj Doberdob, slovenskih fantov grob.

produkcija: i-resitve.net