kovacic2_950

Po uporu v Judenburgu 12. in v Murauu 14. maja je 23. maja 1918 izbruhnil še upor slovenskih vojakov 97. tržaškega pešpolka v Radgoni – upor je bil krvavo zadušen. Ti upori slovenskih vojakov so bili največji upori v vsej avstroogrski armadi.

produkcija: i-resitve.net