kovacic2_950

Enote mariborske garnizíje so obkolile 710. učni center Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru, ker so teritorialci v bližini centra pred tem zajeli dva armadna izvidnika – ta dva so sicer kmalu nato izpustili. Bojna skupina mariborske garnizíje je učni center obkolila in zahtevala izročitev enote, ki je zajela izvidnika. Incident je pomenil udejanjanje generalštabnega sklepa o tem, da bo Jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če njihove napotitve v JLA ne bodo zagotovile slovenske oblasti. V knjigi z naslovom« začelo se je v Pekrah« med drugim beremo, kako se je v napetem položaju izpostavil tedanji podpredsednik mestnega izvršnega sveta doktor Franci Čuš, ki je oficirje JLA odločno opozoril da se državljani zgražajo nad njihovim početjem ...

produkcija: i-resitve.net