kovacic2_950

Simpozij ob 100. obletnici Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko : Maribor, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice, 28. maj 2003. Maribor, 2003.

produkcija: i-resitve.net