kovacic2_950

Celjski grof Herman je drugi podpisal ustanovno listino za kartuzíjo Pleterje. Postavili so jo na mestu, kjer je v 10. stoletju stal grad Sicherstein, gradnja pa je trajala do leta 1420. Kartuzíja je bila v letih od 1595 do 1773 v lasti ljubljanskih jezuitov, nato je propadala – do leta 1899, ko so jo
obnovili francoski kartuzijanci – pripadniki leta 1084 ustanovljenega meniškega reda strogega življenja, molitve in pokore. Pomembno vlogo je odigrala med narodnoosvobodilnim bojem, še danes pa je v njej aktiven edini samostan kartuzijancev pri nas.

produkcija: i-resitve.net