Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

O ZGODOVINI SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabi na predstavitev knjige

z naslovom

O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976)

 

Dr. Jakob Mohorič je bil slovenski pravnik in politik. Na prehodu med habsburško monarhijo in Kraljevino SHS je bil eden ključnih politikov pri krepitvi Slovenske ljudske stranke, precejšen je bil njegov vpliv na narodnogospodarskem področju. Pravo je študiral na Dunaju in nato  deloval kot odvetnik, bil je tudi predsednik upravnega sveta Zadružne gospodarske banke, kot publicist pa je pisal o zadružništvu ter socialnih in pravnih problemih. Na predvečer druge svetovne vojne se je razšel z vodstvom Jugoslovanske radikalne zajednice in obnovil  "Staro SLS". Po drugi svetovni vojni mu je bilo javno delovanje onemogočeno, saj je veljal za opozicijo novi oblasti, ki mu je kljub temu dovolila opravljati odvetniški poklic.

V knjigi so natisnjeni Mohoričevi spomini ter dva zanimiva pogleda na zgodovino krščanske demokracije pri nas. Vsi trije zapisi so odličen vir za zgodovino najmočnejše slovenske stranke, pri čemer so zlasti dragoceni Mohoričevi opisi njenih prvakov: dr. Ivana Šusteršiča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Antona Korošca. Knjigi je dodana obširna znanstvenokritična študija o Mohoriču kot akterju in kronistu Slovenske ljudske stranke, ki jo je napisal dr. Andrej Rahten.

 

Pridružite se nam

v sredo, 22. januarja 2020, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Knjigo bodo predstavili urednika dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič ter recenzentka dr. Tamara Griesser Pečar.

 

Prisrčno vabljeni!

SLOVENJ GRADEC V SREDNJEM VEKU

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

dr. Toneta Ravnikarja

z naslovom

SLOVENJ GRADEC V SREDNJEM VEKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Knjiga Slovenj Gradec v srednjem veku predstavlja zgodbo življenja manjšega, toda pomembnega urbanega središča, nastalega na prehodu med koroškim in štajerskim prostorom. Zgodba mesta je predstavljena skozi prebivalce, kjer se monografija posveča tako meščanom kot plemstvu, ki je v mestu participiralo ter seveda duhovnikom, ki so tu delovali.

Zgodba mesta Slovenj Gradec se začne v 12. stoletju, ko nastane na tradiciji naselitvenega prostora, kontinuirano poseljenega od antičnega časa naprej, najprej naselbina z urbanim karakterjem na mestu današnjega Starega trga. Po preselitvi mesta na današnjo lego pa lahko spremljamo hiter in neprestan razvoj kraja. Do začetka 14. stoletja je kraj postal središče posebne pokrajine, v njemu je že nekaj časa delovala kovnica denarja, nekaj časa je sedež pomembne toskanske bankirske družine, v mestu se naselijo Judje, mesto pa privablja tudi plemstvo od blizu in tudi od daleč.

Podrobno spremljanje usode mesta in njegovih prebivalcev skozi srednjeveška stoletja je pokazalo, da je kraj dosegel kar nekaj vrhuncev in, da v srednjem veku ne moremo zaslediti res kriznega obdobja v zgodbi mesta. velik prelom pa se nato zgodi sredi 15. stoletja, ko kraj bistveno spremeni svoj značaj in upravo ter odločno stopi novim časom naproti.

 

Pridružite se nam

v sredo, 19. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

produkcija: i-resitve.net