Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

RAZISKOVANJE PRIMARNIH VIROV V ARHIVIH

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

Nine Gostenčnik, višje arhivistke

z naslovom

 

Raziskovanje

primarnih virov v arhivih

(Pridobivanje informacij in uporaba arhivskega gradiva)

 

Raziskovanje zgodovine temelji na pregledu in analizi primarnih zgodovinskih virov, ki se nahajajo v arhivih in so javnosti prosto dostopni. Naloga arhivistov, zaposlenih v arhivih pa je, da informacije o arhivskem gradivu posredujejo raziskovalcem in uporabnikom le tega.

Namen predavanja je predstaviti različne dostope do informacij o arhivskem gradivu, ki ga v svojih depojih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Poleg klasičnega osebnega prihoda v arhiv in poizvedovanja po telefonu ali e-pošti, ki je lahko zelo zamudno, bo predavateljica predstavila iskalnik po vzajemnem informacijskem sistemu slovenskih regionalnih arhivov, ki se nahaja na spletnem naslovu www.siranet.si. Iskalnik za mnoge raziskovalce predstavlja prvo seznanitev z informacijami o arhivskem gradivu, ki se hrani v posameznem arhivu.

 

Pridružite se nam

v sredo, 8. aprila 2015, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

Med Italijo in Ilirikom

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

akademika prof. dr. Rajka BRATOŽA

z naslovom

 

Med Italijo in Ilirikom:

Slovenski prostor in njegovo sosedstvo

v pozni antiki

 

Knjiga Med Italijo in Ilirikom je nastala v okviru raziskovalnega programa »Slovenska zgodovina« in je prvi poskus zgodovine današnjega slovenskega prostora v pozni antiki. Tematsko se deli na tri vsebinske sklope.

Prvi je posvečen regionalni zgodovini provinc, v katere je bil vključen obravnavani prostor, in sicer v času od nastopa vojaških cesarjev v drugi tretjini tretjega stoletja do zatona in propada zahodnega rimskega cesarstva v zadnji četrtini petega stoletja.

Drugi tematski sklop prinaša zgodovino t. i. barbarskih ljudstev, ki so od konca 4. stoletja naprej bistveno oblikovala pogoje življenja v pozni antiki.

Tretji razdelek knjige se ukvarja z zgodovino krščanstva in cerkvene organizacije med poznim tretjim in poznim sedmim stoletjem.

Avtorja in knjigo bo predstavil doc. dr. Aleš Maver, na predstavitvi pa bosta ob avtorju sodelovala še odgovorni urednik Zgodovinskega časopisa, akademik prof. dr. Peter Štih, in doc. dr. Dušan Mlacović.   

 

Pridružite se nam

v sredo, 21. januarja 2015, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net