Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

DELOVANJE UDV OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950

Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
vabita na predstavitev knjige

ddr. Ivana Rihtariča

z naslovom

DELOVANJE UDV OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950

 

Ddr. Ivan Rihtarič, rojen 1948 v Gornji Radgoni, je končal študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter tam tudi magistriral. Leta 2002 je v Celovcu doktoriral iz zgodovine, leta 2016 pa še na Filozofski fakulteti v Mariboru s temo Okraj Gornja Radgona 1945–1950. Je predsednik Zgodovinskega društva Gornja Radgona ter član zgodovinskih društev v Celovcu in Gradcu.

                                                                                     

V monografiji sta predstavljena okraj Gornja Radgona in Radgonski kot v sosednji Avstriji v obdobju 1945–1950. Obmejna lega okraja je pomenila za nov komunistični režim stalno skrb in nevarnost zaradi ilegalnih prehodov meje ter delovanja ilegalnih skupin, tako imenovanih band. Komunistična partija (KP) je z Upravo državne varnosti (UDV oz. UDBA) vodila in varovala nov družbeni red. Okraj je leta 1948 štel okoli 30.000 prebivalcev. V njem je bilo okoli 600 članov KP in komunistične mladine (SKOJ) ter bataljon Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ) in Narodne milice, poleg tega pa še okoli 600 sodelavcev UDV (informatorji, ožje zveze in agenti). Partija in UDV sta z represivnimi sredstvi rešili t. i. »vprašanje apaških Nemcev« in po njihovi izselitvi izvedli kolonizacijo ter začeli uvajati zadružništvo. Glavnega ideološkega nasprotnika sta videli tudi v delovanju katoliške cerkve, ki sta jo želeli odvrniti od vpliva Vatikana.

 

 

Pridružite se nam

v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 17. uri

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

POGUMNI VOJAKI IN ZVITI POLITIKI

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

 

dr. Martina Beleta

z naslovom

 

Pogumni vojaki in zviti politiki

Boji in spletke spodnještajerskih plemičev v 13. stoletju

                                                                                                                                                 

Knjiga Pogumni vojaki in zviti politiki obravnava nemirno politično obdobje 13. stoletja, ko se je več srednjeevropskih dinastov borilo za oblast tako nad področjem današnje slovenske Štajerske, kot tudi širšega vzhodnoalpskega prostora. Predvsem med letoma 1246 in 1278 so se boji za takratni vojvodini Avstrijo in Štajersko kar vrstili, slednjič pa so zmagali Habsburžani. Lokalno spodnještajersko plemstvo se je tej spremenljivi situaciji moralo vedno znova in znova prilagajati.

Mnogi spodnještajerski plemiči so aktivno sodelovali v štajerski regionalni politiki, posegali izven štajerskega prostora, imeli stike z več kronanimi glavami in dejavno soustvarjali prihodnost svoje vojvodine. Ustanavljali so nove redovne postojanke, opravljali deželne in dvorne službe ter bili navzoči na štajerskih deželnih zborih. Medtem, ko je bil za nekatere to čas velikih političnih uspehov, so drugi klavrno propadli in celo izgubljali svoja življenja.

Avtor je v svojem delu predstavil njihovo politično delovanje ter dosežke v tem prelomnem obdobju politične zgodovine vsega vzhodnoalpskega prostora. Izpostavil je tudi nekatere pomembnejše posameznike ter se njihovemu delovanju posvetil še podrobneje.

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

        red. prof. dr. Darko Friš                                                        Ivan Fras, prof.

           predsednik Zgodovinskega društva                          direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

                                                                                                                                                                 dr. Franca Kovačiča v Mariboru

produkcija: i-resitve.net