kovacic2_950

Dejavnost društva je organizacija in izvedba rednih mesečnih predavanj, na katerih predavajo eminentni slovenski (in tuji) zgodovinarji. Predavanja so namenjena članom društva (teh je danes že več kot sto), študentom zgodovine in ostali zainteresirani javnosti.

Seznam izvedenih predavanj:

"Maribor" ali "Marburg an der Drau"?
Ukrajinska sestavljanka
Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951
Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami (ob 600-letnici zadnjega ustoličenja koroškega vojvode
Ob 850-letnici prvega zapisa imena Maribor/Marchburg v pisnih virih
MESTA MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA - 10. in 11. december 2013 v Mariboru
Od apologije do zgodovine
Jugoslovanska velika noč
RAZVOJ BOLNIŠNICE MARIBOR OD USTANOVITVE DO DRUGE SVETOVNE VOJNE
Benediktinski samostan v Gornjem Gradu
Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951
WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA
"Biti Nemec pomeni biti luteran"
Za svobodo, kralja in domovino
Vakuum med Slovenci
JUDOVSKA VOJNA MED RESNIČNOSTJO IN MITOM
Hrvaška in Bosna in Hercegovina 1991–1995
Tito in Slovenci v zgodovinski perspektivi in danes
Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih
Baročni oltarji v mariborski stolnici
Spremenljiva podoba cesarja Konstantina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja
Predavanje v Kadetnici
Teolog Jože Rajhman - med zgodovinskim izročilom in podobo sodobnega človeka
Kriza: svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let
Politični subjekti in osamosvojitev Slovenije 1989-1992
KARANTANIJA V RAZKORAKU MED ZGODOVINSKIMI SPOZNANJI IN SODOBNIMI PREDSTAVAMI
Redno mesečno predavanje: Organizacija in delovanje slovenske partizanske in domobranske vojske
produkcija: i-resitve.net