kovacic2_950

Mariborski župani 1850–1941, Snovalci sodobnega mesta ob Dravi,

Vabimo vas na predstavitev monografije

Mariborski župani 1850–1941,
Snovalci sodobnega mesta ob Dravi,

ki so jo s svojimi prispevki sestavili ugledni mariborski zgodovinarji in z njo ustvarili svojevrsten spomenik kot poklon mestu in njegovim prebivalcem.

V petek, 2. oktobra 2020, ob 18. uri
v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor.

Na dogodku nas bosta nagovorila župan Mestne občine Maribor gospod Aleksander Saša Arsenovič in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.

Prireditev bo povezoval Stane Kocutar.

Vabljeni!

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru                        
prof. dr. Darko Friš, predsednik društva  

Založba Pivec                                               
Milena Pivec, direktorica

Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da svoj prihod najavite na: tjasa [at] zalozba-pivec [dot] com ali na tel. št. 02 250 08 28.
Dogodek bomo v živo prenašali na FB strani Založbe Pivec.

O ZGODOVINI SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabi na predstavitev knjige

z naslovom

O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976)

 

Dr. Jakob Mohorič je bil slovenski pravnik in politik. Na prehodu med habsburško monarhijo in Kraljevino SHS je bil eden ključnih politikov pri krepitvi Slovenske ljudske stranke, precejšen je bil njegov vpliv na narodnogospodarskem področju. Pravo je študiral na Dunaju in nato  deloval kot odvetnik, bil je tudi predsednik upravnega sveta Zadružne gospodarske banke, kot publicist pa je pisal o zadružništvu ter socialnih in pravnih problemih. Na predvečer druge svetovne vojne se je razšel z vodstvom Jugoslovanske radikalne zajednice in obnovil  "Staro SLS". Po drugi svetovni vojni mu je bilo javno delovanje onemogočeno, saj je veljal za opozicijo novi oblasti, ki mu je kljub temu dovolila opravljati odvetniški poklic.

V knjigi so natisnjeni Mohoričevi spomini ter dva zanimiva pogleda na zgodovino krščanske demokracije pri nas. Vsi trije zapisi so odličen vir za zgodovino najmočnejše slovenske stranke, pri čemer so zlasti dragoceni Mohoričevi opisi njenih prvakov: dr. Ivana Šusteršiča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Antona Korošca. Knjigi je dodana obširna znanstvenokritična študija o Mohoriču kot akterju in kronistu Slovenske ljudske stranke, ki jo je napisal dr. Andrej Rahten.

 

Pridružite se nam

v sredo, 22. januarja 2020, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Knjigo bodo predstavili urednika dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič ter recenzentka dr. Tamara Griesser Pečar.

 

Prisrčno vabljeni!

SLOVENJ GRADEC V SREDNJEM VEKU

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

dr. Toneta Ravnikarja

z naslovom

SLOVENJ GRADEC V SREDNJEM VEKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Knjiga Slovenj Gradec v srednjem veku predstavlja zgodbo življenja manjšega, toda pomembnega urbanega središča, nastalega na prehodu med koroškim in štajerskim prostorom. Zgodba mesta je predstavljena skozi prebivalce, kjer se monografija posveča tako meščanom kot plemstvu, ki je v mestu participiralo ter seveda duhovnikom, ki so tu delovali.

Zgodba mesta Slovenj Gradec se začne v 12. stoletju, ko nastane na tradiciji naselitvenega prostora, kontinuirano poseljenega od antičnega časa naprej, najprej naselbina z urbanim karakterjem na mestu današnjega Starega trga. Po preselitvi mesta na današnjo lego pa lahko spremljamo hiter in neprestan razvoj kraja. Do začetka 14. stoletja je kraj postal središče posebne pokrajine, v njemu je že nekaj časa delovala kovnica denarja, nekaj časa je sedež pomembne toskanske bankirske družine, v mestu se naselijo Judje, mesto pa privablja tudi plemstvo od blizu in tudi od daleč.

Podrobno spremljanje usode mesta in njegovih prebivalcev skozi srednjeveška stoletja je pokazalo, da je kraj dosegel kar nekaj vrhuncev in, da v srednjem veku ne moremo zaslediti res kriznega obdobja v zgodbi mesta. velik prelom pa se nato zgodi sredi 15. stoletja, ko kraj bistveno spremeni svoj značaj in upravo ter odločno stopi novim časom naproti.

 

Pridružite se nam

v sredo, 19. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

DELOVANJE UDV OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950

Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
vabita na predstavitev knjige

ddr. Ivana Rihtariča

z naslovom

DELOVANJE UDV OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950

 

Ddr. Ivan Rihtarič, rojen 1948 v Gornji Radgoni, je končal študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter tam tudi magistriral. Leta 2002 je v Celovcu doktoriral iz zgodovine, leta 2016 pa še na Filozofski fakulteti v Mariboru s temo Okraj Gornja Radgona 1945–1950. Je predsednik Zgodovinskega društva Gornja Radgona ter član zgodovinskih društev v Celovcu in Gradcu.

                                                                                     

V monografiji sta predstavljena okraj Gornja Radgona in Radgonski kot v sosednji Avstriji v obdobju 1945–1950. Obmejna lega okraja je pomenila za nov komunistični režim stalno skrb in nevarnost zaradi ilegalnih prehodov meje ter delovanja ilegalnih skupin, tako imenovanih band. Komunistična partija (KP) je z Upravo državne varnosti (UDV oz. UDBA) vodila in varovala nov družbeni red. Okraj je leta 1948 štel okoli 30.000 prebivalcev. V njem je bilo okoli 600 članov KP in komunistične mladine (SKOJ) ter bataljon Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ) in Narodne milice, poleg tega pa še okoli 600 sodelavcev UDV (informatorji, ožje zveze in agenti). Partija in UDV sta z represivnimi sredstvi rešili t. i. »vprašanje apaških Nemcev« in po njihovi izselitvi izvedli kolonizacijo ter začeli uvajati zadružništvo. Glavnega ideološkega nasprotnika sta videli tudi v delovanju katoliške cerkve, ki sta jo želeli odvrniti od vpliva Vatikana.

 

 

Pridružite se nam

v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 17. uri

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

POGUMNI VOJAKI IN ZVITI POLITIKI

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

 

dr. Martina Beleta

z naslovom

 

Pogumni vojaki in zviti politiki

Boji in spletke spodnještajerskih plemičev v 13. stoletju

                                                                                                                                                 

Knjiga Pogumni vojaki in zviti politiki obravnava nemirno politično obdobje 13. stoletja, ko se je več srednjeevropskih dinastov borilo za oblast tako nad področjem današnje slovenske Štajerske, kot tudi širšega vzhodnoalpskega prostora. Predvsem med letoma 1246 in 1278 so se boji za takratni vojvodini Avstrijo in Štajersko kar vrstili, slednjič pa so zmagali Habsburžani. Lokalno spodnještajersko plemstvo se je tej spremenljivi situaciji moralo vedno znova in znova prilagajati.

Mnogi spodnještajerski plemiči so aktivno sodelovali v štajerski regionalni politiki, posegali izven štajerskega prostora, imeli stike z več kronanimi glavami in dejavno soustvarjali prihodnost svoje vojvodine. Ustanavljali so nove redovne postojanke, opravljali deželne in dvorne službe ter bili navzoči na štajerskih deželnih zborih. Medtem, ko je bil za nekatere to čas velikih političnih uspehov, so drugi klavrno propadli in celo izgubljali svoja življenja.

Avtor je v svojem delu predstavil njihovo politično delovanje ter dosežke v tem prelomnem obdobju politične zgodovine vsega vzhodnoalpskega prostora. Izpostavil je tudi nekatere pomembnejše posameznike ter se njihovemu delovanju posvetil še podrobneje.

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

        red. prof. dr. Darko Friš                                                        Ivan Fras, prof.

           predsednik Zgodovinskega društva                          direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

                                                                                                                                                                 dr. Franca Kovačiča v Mariboru

MARIBOR V ČASU MESTNEGA NAČELNIKA DR. FRANJA LIPOLDA

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

mag. Nine Gostenčnik

z naslovom

MARIBOR V ČASU MESTNEGA NAČELNIKA
DR. FRANJA LIPOLDA

(1931–1935)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Knjiga Maribor v času mestnega načelnika dr. Franja Lipolda obravnava obdobje, ko sta se Maribor in širša regija soočala z resnimi težavami. Svetovna gospodarska kriza je Maribor precej zaznamovala. Mesto je bilo odvisno od svojega prej cvetočega gospodarstva, ki pa je v obravnavanem obdobju doživljalo več padcev kot vzponov. Vodstvo mariborske mestne občine se je tako spopadalo z močnim udarcem gospodarske krize, posledicami doseljevanja prebivalstva in socialno stisko, potrebno je bilo sprejemati hitre in pametne odločitve ter meščanom omogočiti dostojno življenje.

Avtorica predstavlja delo mestne uprave v času dr. Franja Lipolda: reorganizacijo mestne uprave ter ustanovitev Mariborskih mestnih podjetij, poskuse za uresničitev ideje o Velikem Mariboru, nekatere investicije (nakup Mariborskega gradu, gradnjo šole v Magdalenskem predmestju…), socialno sliko mesta ter večje prireditve in proslave v obravnavanem času.

 

Pridružite se nam

v sredo, 29. maja 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

ZGODOVINSKI POMEN USTANOVITVE PRVE SLOVENSKE UNIVERZE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru 

in

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 

Vas vabita na redno mesečno predavanje

red. prof. dr. Boža Repeta

z naslovom

Zgodovinski pomen ustanovitve prve slovenske univerze

 

Nastanek slovenske univerze je bil prvenstveno produkt obrambnih nacionalnih teženj, »prva vidna trdnjava«, »najvišja slovenska kulturna ustanova, ki si jo je narodna država postavila na triglavsko ozemlje proti sosedom«, kot je ob njeni desetletnici leta 1929 zapisal rektor Milan Vidmar, tedaj v svetu najbolj priznan slovenski elektrotehnik in šahist, Univerzitetni svet pod njegovim vodstvom pa je tedaj ugotovil, da je »ljubljanska univerza severni branik naše zemlje«.

Brez dvoma je prva slovenska univerza svoj nastanek upravičila, tako v nacionalnem smislu – tu velja še posebej izpostaviti njeno vlogo enega od pomembnih žarišč upora med drugo svetovno vojno – kot v znanstveno univerzalnem smislu. Postala je ena od ključnih nacionalnih in kulturnih institucij, ki so svojo pot začele med obema vojnama in se z republiško državnostjo po drugi vojni vzpostavile in profesionalizirale do te mere, da je njihov prehod v samostojno državo potekal brez dramatičnih rezov, kakršne smo lahko spremljali na vzhodu. Seveda ne toliko zaradi notranje moči, kot specifičnega političnega sistema, v katerem se je dokaj svobodno razvijala.   

 

Pridružite se nam

v sredo, 10. aprila 2019, ob 18. uri

v Zeleni dvorani Pedagoške fakultete Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva
in predstojnik Oddelka za zgodovino

prof. dr. Darko Friš l.r.

MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ: DRUŽBENI PROFIL MARIBORA V ZAČETKU 21. STOLETJA

Mestna občina Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabita na predstavitev knjige

Mirana Lavriča in Andreja Natererja

z naslovom

MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ:
DRUŽBENI PROFIL MARIBORA V ZAČETKU 21. STOLETJA

 

V čem se Mariborčani najbolj razlikujejo od prebivalcev primerljivih mest? Ali Maribor res 'umira'? Ali pa je mesto že na poti razvojnega preobrata? In kakšne vrste preobrat lahko mesto, ki so ga nekateri označili kot delavsko pokopališče sploh pričakuje?

Knjiga Mesto neizpolnjenih pričakovanj skozi prepletanje uradnih statističnih in anketnih podatkov, intervjujev z izbranimi prebivalci mesta, ter obstoječih raziskav in novinarskih prispevkov, ponuja odgovore na ta in številna podobna vprašanja skozi sistematično predstavitev temeljnih potez družbenega življenja v mestu.

 

Pridružite se nam

v torek, 26. marca 2019, ob 18. uri,

v prostorih Vetrinjskega dvora,
Vetrinjska ulica 30, Maribor.

 

Pogovor o knjigi bo vodil Andrej Brvar.

Z veseljem vas pričakujemo!

 

Urednik: prof. dr. Darko Friš

-----------------------------------------------------------------------------------------

JERUZALEM OB SOČI, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes.

Pokrajinski arhiv Maribor,
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru in
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor vas
 
v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16. uri prijazno vabimo
v razstavišče Archivum (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7)
na predstavitev knjige dr. Renata Podbersiča
 
JERUZALEM OB SOČI
Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes.
 
Knjiga je pomemben prispevek k slovenskemu zgodovinopisju. Čeprav številčno Judje v Gorici niso izstopali, so bili zelo vpeti v mestno dogajanje, tako da so včasih nekateri Gorico imenovali kar »Jeruzalem ob Soči«. Njihova prisotnost se je začela manjšati po prvi svetovni vojni s prihodom Italije, dokončen udarec judovski skupnosti v Gorici pa je zadalo skorajda popolno uničenje med holokavstom. Na goriške Jude danes spominja judovsko pokopališče v Rožni Dolini, ki je z več kot 900 pokopi največje judovsko pokopališče na ozemlju Slovenije. Tam počivajo tudi nekatere svetovno znane osebnosti.
 
Knjiga dr. Renata Podbersiča Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes je izšla leta 2017 v sozaložništvu Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, Goriške Mohorjeve družbe in Centra judovske kulturne dediščine v Mariboru.
 
Predstavitev knjige je del projekta Šoa – spominjajmo se 2019.
Častni pokrovitelj projekta Šoa – spominjajmo se 2019 je minister za kulturo Republike Slovenije Dejan Prešiček.

Slovenska Štajerska in Združena Slovenija 1848/49

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZGODOVINO in

ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU

 

Vabimo Vas na predavanje

 

prof. dr. Staneta Grande

z naslovom

 

SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN ZDRUŽENA SLOVENIJA 1848/49

 

Samostojna mednarodno priznana in neodvisna Republika Slovenija ima svoje korenine v prizadevanjih za Združeno Slovenijo. Pod njo so si predstavljali samoslovensko državno, samoupravno oziroma avtonomno enoto Slovencev v Avstrijskem cesarstvu. Po ozemeljskem obsegu je Republika Slovenija veliko manjša od takratnih idej, želja in upravičenih pričakovanj, po državnosti pa nedvomno bistven presežek.

V političnem delovanju štajerskih Slovencev v revolucionarnem letu 1848/49 je njihov delež zaslug za dosežke   v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami oziroma deželami najpomembnejši. Za to ima zasluge graški krog Slovencev na čelu z dr. Jožefom Muršcem, ki je  v  obdobju  pred  revolucijo  povezal  rojake  v  Gradcu  z  izobraženci  po  slovenskem Štajerskem.  Med  njimi  so  v  skladu  s  svojim  deležem  med  slovenskimi  izobraženci prevladovali duhovniki, srečamo pa tudi ostale poklice, od zdravnika dr. Štefana Kočevarja navzdol. Izjemen je še pomen škofa Antona Martina Slomška, ki je med vsemi takratnimi osamozaveščenimi Slovenci stal najvišje na takratni družbeni lestvici.

 

Pridružite se nam

v petek, 30. novembra 2018, ob 11.15. uri,

v predavalnici 1.6

Filozofske fakultete Maribor, Koroška cesta 160.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net