kovacic2_950

Vabimo Vas na predstavitev knjige

dr. Andreje VALIČ ZVER

 

DEMOS,

SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV IN DEMOKRATIZACIJA

 

O knjigi bosta poleg avtorice spregovorila tudi

dr. Tamara Griesser - Pečar in dr. Darko Friš.

 

Dr. Andreja Valič Zver v monografiji, ki je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 1989–1992, prikaže in analizira sile, ki so prispevale k osamosvojitvi Slovenije. V prvi vrsti prikaže nastanek, delovanje, vlogo in pomen Demosa – Demokratične opozicije Slovenije. Demos je bil ustanovljen novembra 1989 in je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil različne zveze z namenom, da skupaj nastopijo na volitvah.

 

Časovno sega monografija do leta 1992. Avtorica v njej postavi dogajanje v Sloveniji v zgodovinski prostor od razsvetljenstva naprej. Predstavi ideje o združeni Sloveniji, ki so krepile nacionalno identiteto, dogajanja vse do okupacije in revolucionarnega nasilja, prevzema oblasti leta 1945, časa komunističnega totalitarizma ter končno razpada komunistične Jugoslavije. Boj za osamosvojitev in neodvisnost postavi tudi v širši mednarodni politični prostor konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let, ko se Evropa začenja korenito spreminjati.

Pridružite se nam

v četrtek, 16. oktobra 2014, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

Prisrčno vabljeni!

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net