kovacic2_950

 

Priznana mariborska arheologinja

 

Mira Strmčnik Gulič

 

nas bo s predstavitvijo najnovejših arheoloških najdb popeljala v zgodovino pozabljenega mejnega gradu na griču Piramida v Mestnem parku nad Mariborom

 

Temelji nekdanjih grajskih pozidav izvirajo iz visokosrednjeveške, srednjeveške in novoveške faze grajskega razvoja. Pri tem moramo izpostaviti značilno rektangularno zasnovo obodnega gradu, kakršen je značilen za naše grajske stavbe iz časa zrele romanike. Grad Gornji Maribor je kot središče Podravske marke (March burg - Mejni grad - grad mejne marke) zaradi svoje pomembne zgodovinske vloge oblikoval in postavil naselbinske temelje nadaljnjega urbanega razvoja mesta, ki se je razvilo ob njegovem vznožju (sub castro Marchpurg). Z dosedanjim izkopavanji je mogoče ugotoviti, da je prvotna trdnjava stala na starih kulturnih tleh, saj smo na tem mestu dokazali prazgodovinske in poznoantične poselitvene strukture, ki se znatno dopolnjujejo arheološko podobo mariborskega okoliša.

 

PREDAVANJE Z NASLOVOM

 

Gornji Grad Maribor v luči arheoloških raziskav

 

bo potekalo v sredo, 13. oktobra 2010, ob 17.00 uri

na griču Piramida

 

Dostop do griča Piramida je možen z avtomobilom.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik društva:

red. prof. dr. Darko Friš, l.r.

 

V primeru dežja bo predavanje potekalo v

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, s pričetkom ob 18.00 uri.

produkcija: i-resitve.net