kovacic2_950

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

akademika prof. dr. Rajka BRATOŽA

z naslovom

 

Med Italijo in Ilirikom:

Slovenski prostor in njegovo sosedstvo

v pozni antiki

 

Knjiga Med Italijo in Ilirikom je nastala v okviru raziskovalnega programa »Slovenska zgodovina« in je prvi poskus zgodovine današnjega slovenskega prostora v pozni antiki. Tematsko se deli na tri vsebinske sklope.

Prvi je posvečen regionalni zgodovini provinc, v katere je bil vključen obravnavani prostor, in sicer v času od nastopa vojaških cesarjev v drugi tretjini tretjega stoletja do zatona in propada zahodnega rimskega cesarstva v zadnji četrtini petega stoletja.

Drugi tematski sklop prinaša zgodovino t. i. barbarskih ljudstev, ki so od konca 4. stoletja naprej bistveno oblikovala pogoje življenja v pozni antiki.

Tretji razdelek knjige se ukvarja z zgodovino krščanstva in cerkvene organizacije med poznim tretjim in poznim sedmim stoletjem.

Avtorja in knjigo bo predstavil doc. dr. Aleš Maver, na predstavitvi pa bosta ob avtorju sodelovala še odgovorni urednik Zgodovinskega časopisa, akademik prof. dr. Peter Štih, in doc. dr. Dušan Mlacović.   

 

Pridružite se nam

v sredo, 21. januarja 2015, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

PriponkaVelikost
Vabilo 01-2015 Bratož.pdf156.74 KB
produkcija: i-resitve.net