kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


dr. Slavice TOVŠAK

 

z naslovom

Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma

1945-1951

 

Prvo redno mesečno predavanje v letu 2012 bo posvečeno razvoju zadružnega delovanja na Slovenskem v letih po drugi svetovni vojni. Gostili bomo zgodovinarko in arhivistiko dr. Slavico Tovšak, ki bo ob izidu svoje najnovejše znanstvene monografije z naslovom Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951 spregovorila o dogajanju na političnem in gospodarskem področju na Slovenskem ter predstavila transformacijo slovenskega podeželja in njegovega prebivalstva po drugi svetovni vojni.

 

Znanstvena monografija dr. Slavice Tovšak predstavlja obširno študijo gospodarske zgodovine severovzhodne Slovenije med leti 1945 in 1951 ter razvoja zadružništva, kakršni v slovenskem zgodovinopisju v tej obliki doslej nismo bili priča.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 18. januarja 2012, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net