kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
vabi na redno mesečno predavanje z naslovom

 

VAKUUM MED SLOVENCI

 

Predaval bo mednarodno priznani zgodovinar in fizik

Dr. Stanislav Južnič


V nasprotju z morebitnimi pričakovanji je naslov predavanja mišljen povsem dobesedno. Vakuum je prazen, je nič in obenem nekaj zelo pomembnega v sodobni tehniki in znanosti. Aristotel, Dekart in Leibniz so ga imeli za nemogočega, kljub temu ali prav za to pa je v Žužemberku rojeni knez Janez Vajkard Turjaški pred dobrimi tremi stoletji in pol odločilno pripomogel k poskusom magdeburškega župana Otta Guericka za dokaz vakuuma. Danes je vakuum del našega vsakdana od trajno pakiranih živil do žarnic ali katodnih elektronk.

 

V predavanju bodo izpostavljeni poglavitni dosežki slovenskih strokovnjakov za vakuumsko tehniko od kneza Janeza Vajkarda Turjaškega dalje. Mariborska kapucinska knjižnica ima eno najboljših zbirk knjig o zgodnjih vakuumskih tehnikah, slovenske frančiškanske knjižnice pa predstavljajo poglaviten vir slikovnega gradiva. Velik del pomembnih srednjeevropskih izumov v tehniških vedah je zrasel prav na slovenskih tleh, med sivimi celicami slovenskega življa; celo Nikola Tesla je eno svojih najboljših let preživel v Mariboru (1878/1879) med delom v tehniški pisarni industrijskega inženirja. Malo po Teslovem odhodu je Maribor leta 1883 kot prvi v tem delu Evrope z žarnicami opremil svojo javno cestno razsvetljavo. Zenit slovenskega razvoja vakuumskih tehnik so resda jalovi poskusi izdelave (jugo)slovenske atomske bombe ustanoviteljev Instituta Jožef Stefan v polpretekli dobi, ki ob sodobnih zagatah jedrskih elektrarn vedno znova dvigajo obilico prahu.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 13. aprila 2011, ob 18.15 uri

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7,


 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net