kovacic2_950

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

doc. dr. Francija Lazarinija

o knjigi

 

Zgodovina rodbine Lazarini.

Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe

 

Knjiga Zgodovina rodbine Lazarini. Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe, delo znanega slovenskega kemika in ljubiteljskega zgodovinarja dr. Franca Lazarinija (1940‒1992) je izšla konec leta 2013 pri radovljiški založbi Didakta (avtorjev rokopis sta uredila in za natis pripravila soproga Evgenija in sin Franci Lazarini). Predstavlja zgodovino nekdaj ugledne in pomembne slovenske plemiške rodbine, ki se je v sredini 17. stoletja iz Benetk preselila na Kranjsko, tu dobila plemiški naziv (1687 nižje plemstvo, 1770 oziroma 1771 baronski naslov) in katere predstavniki so bili od 17. pa vse do prve polovice 20. stoletja nosilci različnih pomembnih funkcij ne le na Kranjskem, temveč tudi na Štajerskem in drugod po habsburški monarhiji. Lazariniji so bili daljše ali krajše obdobje tudi lastniki več gospostev in grajskih stavb, med drugim Gotnika, Jablanice, Smlednika, Čušperka, Boštanja pri Grosupljem, Podsrede, Svečine, Pölsa, zaradi česar so pomembno vplivali na življenje omenjenih krajev. Knjiga je zasnovana v obliki kronike, ki na strokoven, a bralcu zanimiv način prikazuje življenje članov rodbine Lazarini od 17. stoletja do konca druge svetovne vojne, predstavljena pa je tudi njihova usoda v povojnem času. Poudarek knjige je na smledniški liniji, ki je edina veja te rodbine, katere predstavniki še danes živijo v Sloveniji, na zgoščen in jedrnat način pa je predstavljena tudi zgodovina ostalih linij te nekdaj razvejane rodbine. Tekst je obogaten z množico slikovnega gradiva ter pregledno narejenimi rodovniki.

Knjigo bo predstavil urednik dr. Franci Lazarini, ki bo v svojem predavanju predstavil glavne dogodke iz štiristoletnega delovanja rodbine Lazarini na območju današnje Slovenije, glavne predstavnike družine, poudarek pa bo zlasti na življenju smledniške linije v 19. in 20. stoletju.

Pridružite se nam

v sredo, 14. oktobra 2015, ob 18. uriv razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

produkcija: i-resitve.net