kovacic2_950

Prelomen trenutek za Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru so bili Kovačičevi dnevi, ki jih je društvo priredilo med 26. marcem in 11. aprilom 2007. S sklopom predavanj smo počastili 140. let rojstva narodnega buditelja, zgodovinarja in teologa dr. Franca Kovačiča. 11. aprila smo tako s slavnostno akademijo uradno odprli Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franc Kovačič (ZRI dr. Franca Kovačiča), ki deluje v okviru društva in je prvi tovrstni inštitut na področju mestne občine Maribor in širše regije.


Prednostne naloge inštituta:
  • proučevanje zgodovine mesta in regije,
  • objava rezultatov v obliki znanstvenih prispevkov/ monografij, predstavitev na tujih in domačih znanstvenih in strokovnih srečanjih,
  • kvalitetno predstavljanje zgodovine mesta in regije domači javnosti ter skrb za predstavitev in približanje zgodovine mesta in regije članicam EU
  • skrb za spoznavanje, vrednotenje, ohranjanje slovenske kulturne dediščine in slovenske nacionalne identitete,
  • pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju mesta in regije .
  • zaposlitev mladih perspektivnih strokovnjakov s področja humanistike in družboslovja
  • načrtovanje in izvedba znanstvenoraziskovalnega sodelovanja s pomembnimi kulturnimi institucijami na območju severovzhodne regije
produkcija: i-resitve.net