Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Z delitveno pogodbo je slovensko ozemlje pripadlo avtrijski veji Habsburžanov.

Z delitveno pogodbo je slovensko ozemlje pripadlo avtrijski veji Habsburžanov.

Janez Kacijaner, baron na Katzensteinu in Smledniku, je pobegnil iz zapora na Dunaju

Janez Kacijaner, baron na Katzensteinu in Smledniku je v noči s 30. na 31. januar leta 1538, kot navaja vir, ob pomoči plemenite gospodične pobegnil iz zapora na Dunaju, kjer se je znašel zato, ker se je njegova vojska, ki jo je vodil kot kranjski deželni glavar proti Turkom v Slavonijo, zaradi nediscipline, težkega terena, lakote in splošne neenotnosti preprosto razbežala. Kacijanar je preostanek vojske zapustil pred Osijekom, nato pa se je skrival pri prijateljih in pošiljal kralju Ferdinandu prošnje za pomilostitev.
Leta 1491 ali 92 v Begunjah rojeni plemič je še zdaj zgodovinsko sporna osebnost. Vseskozi je bil vojak; leta 1524 je poveljeval kranjski vojski, leto kasneje je vodil kranjske plemiške čete proti upornim štajerskim kmetom; leta 1529 se je izkazal pri obrambi Dunaja pred Turki. Zgodovina ni dognala, kdo ga je dal leta 1538 ubiti – ali Zrinjski ali kralj. Brat Franc Kacijaner, tretji ljubljanski škof, pa ga je dal pokopati v svoji rezidenci v Gornjem Gradu, kjer je še danes vzidan njegov reliefni nagrobnik.

V Laškem se je rodil zgodovinar Ignac Orožen

V Laškem se je rodil zgodovinar Ignac Orožen. Sestavil in izdal je kroniko lavantinskih škofov in priredil izdajo celjske kronike. Orožen je značilni predstavnik kroničarskega zgodovinopisja svoje dobe, saj podrobno prikazuje arhitekturne in gradbene spomenike, lastninske odnose in vodilne osebnosti obravnavanega obdobja .

Ljubljanski Mestni svet je zahteval javne napise za ulice in trge v mestu v slovenskem jeziku.

Ljubljanski Mestni svet je zahteval javne napise za ulice in trge v mestu v slovenskem jeziku.

30. divizija slovenske partizanske vojske je začela pohod v Brda in Beneško Slovenijo

30. divizija slovenske partizanske vojske je začela pohod v Brda in Beneško Slovenijo. Namen pohoda je bil razširiti osvobodilni boj do skrajnih zahodnih meja slovenskega prostora.

Na okrašenem stadionu v Ljubljani so slovesno zaprisegli slovenski domobranci

Na okrašenem stadionu v Ljubljani so slovesno zaprisegli slovenski domobranci – tisti, ki so v te vojaške vrste stopili po aprilu 1944.

V portoroški marini je bila ustanovljena mornariška enota Slovenske vojske

V portoroški marini je bila ustanovljena mornariška enota Slovenske vojske, 30 januar pa je postal dan slovenske mornarice.

produkcija: i-resitve.net