Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Grgarju na Goriškem se je rodil duhovnik in šolnik Peter Budin

V Grgarju na Goriškem se je rodil duhovnik in šolnik Peter Budin. Leta 1808 je v samozaložbi izdal slovenski abecednik "Novi kluč ali tabla za branje inu pisanje". S tem je Peter Budin postal začetnik sodobnejšega pouka branja in pisanja na Slovenskem.

Rodil se je seizmolog Albin Belar

Rodil se je seizmolog Albin Belar. Leta 1895 je v Ljubljani postavil seizmološko postajo, pomembne pa so tudi njegove študije iz seizmologije in meteorologije. Po vzgledu njegove ljubljanske opazovalnice so začeli v vsej Avstro-ogrski monarhiji ustanavljati mrežo takih ustanov. Med prvo svetovno vojno je aparature uporabljal na soški fronti, kjer je z njimi odkrival nasprotnikove minerske diverzantske akcije.

V Kamniku se je rodil slikar Ivan Vaupotič

V Kamniku se je rodil slikar Ivan Vaupotič. Gojil je figuralno in žanrsko slikarstvo, ni pa se pridružil impresionizmu, tedaj še priznani umetniški smeri; njegovo slikarstvo je ostalo realistično. Leta 1911 je izvrstno ilustriral Jurčičevega “Desetega brata”. Na natečaju za osnutek prvih jugoslovanskih znamk, ki ga je kmalu po razpadu avstro-ogrske monarhije razpisala takratna poštna direkcija v Ljubljani, so se odločili za Vavpotičev osnutek; na podobi je bil prikazan zasužnjen človek, ki trga verige. Po nji je celotna serija znamk dobila ime “verigarji”.

V Tunjicah se je rodil umetnostni zgodovinar France Stele

V Tunjicah se je rodil umetnostni zgodovinar France Stele, utemeljitelj slovenske umetnostnozgodovinske vede, profesor na ljubljanski univerzi in svetovno priznani strokovnjak za srednjeveško stensko slikarstvo.
France Stele je bil prvi slovenski poklicni konservator; ravnal se je po načelih dunajske šole, ki pa pravijo, da je treba umetniško delo ne le restavrirati, ampak tudi konservirati.

V Mariboru se je rodil operni režiser Hinko Leskovšek

V Mariboru se je rodil operni režiser Hinko Leskovšek. Bil režiser asistent v dresdenski Državni operi. Od konca druge svetovne vojne je režiral v ljubljanski operi ter gostoval po različnih jugoslovanskih gledališčih ter v Berlinu, Dresdnu, Frankfurtu in Dusseldorfu. Trikrat je prejel Prešernovo nagrado.

Mariborski smučarski klub pri Betnavi je odprl prvo smučarsko skakalnico

Mariborski smučarski klub pri Betnavi je odprl prvo smučarsko skakalnico. Najdaljši skok dneva 27, 5 metra je dosegel Herbert Jurič. (Do kdaj je skakalnica »obratovala«???)

V Ljubljani so s popoldansko čajanko odprli kavarno na vrhu Nebotičnika

V Ljubljani so s popoldansko čajanko odprli kavarno na vrhu Nebotičnika in s tem tedaj najvišjo stavbo v državi.

Po vsej Sloveniji je naletaval sneg neprekinjeno kar 58 ur

Po vsej Sloveniji je naletaval sneg neprekinjeno kar 58 ur. Zato je mariborski Mestni ljudski odbor 21. februarja izdal odlok o mobilizaciji vseh moških, rojenih v letih 1925 in 1926, za obvezno čiščenje snega in tudi mobilizacijo vseh motornih in vprežnih tovornih vozil. Za tiste, ki se niso odzvali, so bile predvidene visoke denarne kazni in celo do 30 dni zapora. Enak odlok je že dan prej sprejela občina Ptuj.

Zvezna skupščina je sprejela novo jugoslovansko ustavo

Zvezna skupščina je sprejela novo jugoslovansko ustavo, ki je omogočila federativno ureditev države, postavila družbenoekonomske temelje samoupravljanja in bistveno izpopolnila vsebino nacionalne suverenosti in enakopravnosti. Nova republiška ustava je bila sprejeta sedem dni kasneje.

produkcija: i-resitve.net