Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Voloskem pri Opatiji se je rodil Valter Bohinec

V Voloskem pri Opatiji se je rodil Valter Bohinec. Z disertacijo "Vertikalno premikanje prebivalstva v južnem pritočju Drave v letih od 1880 do 1910" je leta 1921 promoviral na ljubljanski univerzi kot prvi geograf. Zemljepis in zgodovino je študiral tudi na Dunaju, v Zagrebu in Neaplju. Leta 1925 je bil med ustanovitelji in nekaj časa tudi predsednik Geografskega društva Slovenije, predsednik društva za raziskovanje jam Slovenije in Speleološke zveze Jugoslavije ter častni predsednik Jamarske zveze Slovenije. Valter Bohinec je bil eden izmed najuglednejših geografskih raziskovalcev pri nas. Pomembno je tudi njegovo kartografsko delo, saj je sodeloval pri izdelavi vrste zemljevidov Slovenije v različnih merilih in izvedbah ter bil avtor geografskih šolskih učbenikov.

V Ljubljani je bila ustanovljena inženirska zbornica

V Ljubljani je bila ustanovljena inženirska zbornica, ki je obvezno združevala vse pooblaščene inženirje v Sloveniji. Pomembno vlogo je imela pri razvoju tehniške fakultete. Njena dolgoletna predsednika sta bila inženirja Milan Šuklje in Milko Pirkmajer.

Vojska Kraljevine SHS je zasedla Prekmurje.

Vojska Kraljevine SHS je zasedla Prekmurje.

Železniška uprava v Ljubljani je razglasila, da mora odpustiti 3000 progovnih delavcev

Železniška uprava v Ljubljani je razglasila, da mora odpustiti 3000 progovnih delavcev. Za tiste, ki so še obdržali delo, pa je zmanjšala število delovnih dni v mesecu s 25 na 18 dni.

Na Zgornji Kapli na Kozjaku se je končal narodnoobrambni delovni tabor

Na Zgornji Kapli na Kozjaku se je končal narodnoobrambni delovni tabor, ki ga je priredilo društvo Dom visokošolk. V naslednjih dveh letih se je zvrstilo še več takih obrambnih taborov ob vsej severni meji od Koroške do Prekmurja, v duhu protesta proti priključitvi Avstrije k nacistični Nemčiji.

Maršal Tito se je v Neaplju sestal z angleškim premierom Winstonom Churchillom

Maršal Tito se je v Neaplju sestal z angleškim premierom Winstonom Churchillom. Na tem sestanku je bila Jugoslaviji zagotovljena Istra, vendar brez Trsta.

V Murski Soboti so odkrili spomenik vojakom Rdeče armade

V Murski Soboti so odkrili spomenik vojakom Rdeče armade. Slovesnosti se je udeležilo tudi več visokih častnikov sovjetske vojske, na čelu z generalom Sadčikovom, zastopniki jugoslovanskih oblasti na slovesnosti pa so bili Boris Kidrič, Josip Vidmar in Vlada Zečević.

produkcija: i-resitve.net