Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Čachovicah na Češkem se je rodil filmski režiser František Čap

V Čachovicah na Češkem se je rodil filmski režiser František Čap. Čeprav je bil češkega rodu je svoja največja filmska dela ustvaril v Sloveniji. Njegovi so filmi Vesna, Ne čakaj na maj,naš avto Kruh in sol in dokumentarni film Piran... Umrl je leta 1972.

Transportni vlak iz Maribora je odpeljal prvih 32 družin, ki jih je okupator izselil v tako imenovani stari nemški rajh

Transportni vlak iz Maribora je odpeljal prvih 32 družin, ki jih je okupator izselil v tako imenovani stari nemški rajh. Skupno je bilo v samostan Schelklingen pri Ulmu izgananih 64 družin, od tega iz Maribora 40 s 105-imi osebami.

Od 6. do 9. decembra 1943 je trajala zimska ofenziva nemških nacističnih sil proti Pohorskim partizanom

Od 6. do 9. decembra 1943 je trajala zimska ofenziva nemških nacističnih sil proti Pohorskim partizanom, imenovana snežni metež. Na nemški strani je sodelovalo deset bataljonov vojaštva in policije – blizu 5 tisoč mož. Kot poročajo nacistični viri, ofenzivna akcija ni uspela, čeprav so Nemci precenjevali številčno moč Pohorskega odreda; po njihovih podatkih naj bi štel okoli 500 borcev, v resnici pa jih je bilo le okoli 180.

Na seji delavskega sveta v Tamu so ogorčeno protestirali proti odločitvi zveznega sekretariata za zunanjo trgovino...

Na seji delavskega sveta v Tamu so ogorčeno protestirali proti odločitvi zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, ki je odobril uvoz tovornih vozil enake nosilnosti kot jih izdelujejo v Tamu. Tamovci so zahtevali, naj pristojni državni organi bolj skrbijo za razvoj domače industrije.

Leta 1991 je v Sloveniji začel veljati Zakon o denacionalizaciji.

Leta 1991 je v Sloveniji začel veljati Zakon o denacionalizaciji.

produkcija: i-resitve.net