Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Sprejet je bil zakon, ki je tudi na Slovenskem vpeljal metrski in kilogramski merski sistem

Sprejet je bil zakon, ki je tudi na Slovenskem vpeljal metrski in kilogramski merski sistem. V javno uporabo je zakon stopil 1. januarja 1876.

Regent Aleksander Karadjodjević je podpisal “Zakon o vseučilišču Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev”

Regent Aleksander Karadjodjević je podpisal “Zakon o vseučilišču Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev”, s katerim je bila v Ljubljani ustanovljena univerza. Bila je avtonomna, v odnosih z državo pa v pristojnosti prosvetnega ministrstva. Od prvih osemnajstih profesorjev jih je veliko prišlo s tujih univerz, za prvega rektorja pa so izvolili matematika Josipa Plemlja. Vlada je Univerzi dodelila prostore v Deželnem dvorcu prejšnjega Kranjskega deželnega zbora na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zanimiva je tudi zgodba njenega poimenovanja. Še v Kraljevini Jugoslaviji se je preimenovala v Univerzo kralja Aleksandra prvega, po vojni je bila najprej spet le Univerza v Ljubljani, nato ap so ji nadeli ime Univerza Edvarda Kardelja. Danes je spet Univerza v Ljubljani.

Bračičeva brigada je napadla nemško orožniško postajo v Framu pri Mariboru

Bračičeva brigada je napadla nemško orožniško postajo v Framu pri Mariboru. Zaradi močnega odpora napadenih so partizani postojanko trikrat minirali in jo tako popolnoma razdejali.

Na Glavnem trgu je potekalo veliko zborovanje v podporo priključitvi Trsta in Julijske krajine k Jugoslaviji

V dneh pred Pariško mirovno konferenco, je bilo na Glavnem trgu v Mariboru veliko zborovanje v podporo priključitvi Trsta in Julijske krajine k Jugoslaviji. Zborovanja se je udeležilo okoli 3000 ljudi.

produkcija: i-resitve.net