Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Umrl je skladatelj Jurij Flajšman

Umrl je skladatelj Jurij Flajšman. Skla¬dal je vokalne skladbe – najbolj znana je njegova Luna sije na besedilo Franceta Prešerna.

Rodil se je gledališki igralec in pisatelj Fran Lipah.

Rodil se je gledališki igralec in pisatelj Fran Lipah.

Italijanske čete so prvič napadle avstrijske položaje ob Soči

Po pristopu k silam Antante so italijanske čete 23. maja leta 1915 prvič napadle avstrijske položaje ob Soči. Začela se je 29 mesečna morija, ki je do preboja pri Kobaridu v 12. soških ofenzivah terjala smrt več kot milijona vojakov na obeh vojskujočih se straneh. S posebnim pogumom in odločnostjo so se borili slovenski vojaki saj so vedeli, da Italija računa načim večji kos našega narodnega ozemlja. Temu primeren je bil tudfi slovenski krvni davek na soški fronti, opeva ga pesem – Oj Doberdob, slovenskih fantov grob.

Izbruhnil je upor slovenskih vojakov 97. tržaškega pešpolka v Radgoni – upor je bil krvavo zadušen

Po uporu v Judenburgu 12. in v Murauu 14. maja je 23. maja 1918 izbruhnil še upor slovenskih vojakov 97. tržaškega pešpolka v Radgoni – upor je bil krvavo zadušen. Ti upori slovenskih vojakov so bili največji upori v vsej avstroogrski armadi.

Umrl je slovenski skladatelj Slavko Osterc

Umrl je slovenski skladatelj Slavko Osterc, ena ključnih osebnosti v slovenski glasbi 20. stoletja. Mojstrsko je oblikoval orkestralno glasbo, kot pedagog pa je bil nosilec novih glasbenih idej.

V Mariboru je zapadlo 8 cm snega

Leta 1957 je zaradi naglega padca temperature v Mariboru zapadlo 8 cm snega, ki pa je naglo skopnel. Sneg je povzročil veliko škode v sadovnjakih, vinogradih in v gozdovih. Istega dne je v novo koprsko pristanišče priplula prva tovorna ladja.

V Mariboru so odprli novo stavbo zdravstvenega doma

V Mariboru so odprli novo stavbo zdravstvenega doma. Zgrajena je bila s pomočjo sredstev, zbranih s samoprispevkom.

Enote mariborske garnizíje so obkolile 710. učni center Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru

Enote mariborske garnizíje so obkolile 710. učni center Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru, ker so teritorialci v bližini centra pred tem zajeli dva armadna izvidnika – ta dva so sicer kmalu nato izpustili. Bojna skupina mariborske garnizíje je učni center obkolila in zahtevala izročitev enote, ki je zajela izvidnika. Incident je pomenil udejanjanje generalštabnega sklepa o tem, da bo Jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če njihove napotitve v JLA ne bodo zagotovile slovenske oblasti. V knjigi z naslovom« začelo se je v Pekrah« med drugim beremo, kako se je v napetem položaju izpostavil tedanji podpredsednik mestnega izvršnega sveta doktor Franci Čuš, ki je oficirje JLA odločno opozoril da se državljani zgražajo nad njihovim početjem ...

produkcija: i-resitve.net