kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


doc. dr Toneta RAVNIKARJA

 

z naslovom

Benediktinski samostan v Gornjem Gradu

 

Monografija Benediktinski samostan v Gornjem Gradu se ukvarja z zgodovino edine moške benediktinske monastične ustanove na tleh današnje države Slovenije. Opatija, ki je živela med letoma 1140 in 1473, je pomembno vplivala ne samo na zgodovino Zgornje Savinjske in Zadrečke doline, temveč je bil njen vpliv mnogo širši in kompleksnejši. Ne nazadnje je bila gornjegrajska opatija v srednjem veku največji posestnik na tleh današnje Slovenije. Cilj pričujoče monografije je bil predstaviti to ustanovo v odnosu do okoliškega plemstva, duhovščine, štajerske dežele, torej kot del širše celote. Monografija pokriva čas do srede 14. stoletja, ko so odvetništvo nad opatijo prevzeli Celjski grofje, ki so v nadaljevanju odločilno vplivali na njeno življenje.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 21. marca 2012, ob 18.00 uri

NA STARI LOKACIJI: v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor

Glavni trg 1, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net