kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

doc. dr. Aleša MAVRA

 

z naslovom

 

Od apologije do zgodovine

 

V ospredju knjižne predstavitve bo tako kot v knjigi sami nastanek krščanskega zgodovinopisja. Osvetljene bodo okoliščine, ki so antične kristjane spodbudile k pisanju zgodovine. Zato bo v prvem delu govora o odnosu med zgodnjimi krščanskimi skupnostmi, večinsko pogansko okolico in (rimsko) državno oblastjo. Ker je pravkar minila 1700. obletnica bitke pri Milvijskem mostu in se bliža 1700. obletnica Milanskega edikta, bo posebne pozornosti deležno tisto poglavje iz knjige, ki obravnava odnos zgodnje Cerkve pred Konstantinom do države. Tudi na predstavitvi bo kot v knjigi govor o tem, ali se je ta odnos s »konstantinskim preobratom« zares korenito spremenil.

 

Drugi del bo skušal kratko prikazati korenine (zlasti latinskega) krščanskega zgodovinopisja v krščanski apologetiki prvih treh stoletij in vzpostaviti most med zgodovinskimi zgledi pri latinsko pišočih apologetih in prvim polnokrvnim krščanskim historiografskim besedilom v latinščini, Laktancijevimi Smrtmi preganjalcev.

 

Pridružite se nam

v sredo, 23. januarja 2013, ob 19. uri,

v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor , Glavni trg 7, Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik društva:

  red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

 

DODATNE INFORMACIJE: http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/

produkcija: i-resitve.net