kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
na slavnostno predavanje ob praznovanju 80-letnice
naše častne članice zaslužne prof. UM dr. Mance ŠPENDAL

 

mag. Boštjana ZAJŠKA

 

z naslovom

 

WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA

TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA

 


Predaval bo doc. dr. Gregor POMPE
z Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
 

 

 

Richard Wagner je eden izmed osrednjih umetnikov 19. stoletja, ki je s svojo prenovitvijo dramatične umetnosti močno vplival tudi na razvoj gledališča v 20. stoletju. Njegova dela z močno ideološko podstatjo so bila vedno deležna številnih interpretacij, ki so si bile v svojem svetovnonazorskem izhodišču pogosto celo diametralno nasprotne. V tem pogledu pomeni še poseben izziv glasbena drama Tristan in Izolda, ki na prvi pogled ne prinaša pomembnih političnoideoloških podtonov, kot je to značilno za tetralogijo Nibelungov prstan, ali religiozne vsebine, ki preveva glasbeno dramo Parsifal. Različni dramaturški prijemi, med katerimi izstopa ljubezenski napitek, ki naj bi v obeh glavnih protagonistih sprožil nepremagljiva ljubezenska čustva, se zdijo na prvi pogled banalna sredstva, zakoreninjena globoko v najbolj zarjaveli operni tradiciji.

 

 

Toda mogoč je tudi bistveno drugačen pogled: predavanje Wagnerjeva glasbena drama Tristan in Izolda v luči budizma bo razkrilo povsem drugačne vzgibe. Temeljita literarna, glasbena in dramaturška analiza glasbeno-gledališkega dela bodo osnova za širšo interpretacijo, v kateri se bodo odprli manj znani pogledi na znano mojstrovino.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. oktobra 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net